آلن تکی لایت
پیچ گوشتی فشاری 1500و 2500 لایت
سایز 440 میلیمتر و 620 میلیمتر
فازمتر لایت 45800
رنگ قرمز و آبی
فازمتر لایت 45400
رنگ قرمز و آبی
فازمتر لایت 45900
رنگ آبی و قرمز
فازمتر لایت 45300
رنگ قرمز و آبی
آلن جعبه ای 10  پارچه بلند
KDH-10 , KDH-10S