پیچ گوشتی فشاری 1500و 2500 لایت
سایز 440 میلیمتر و 620 میلیمتر
فازمتر لایت 45800
رنگ قرمز و آبی
فازمتر لایت 45400
رنگ قرمز و آبی
فازمتر لایت 45900
رنگ آبی و قرمز
فازمتر لایت 45300
رنگ قرمز و آبی