ابزار پرشین پارس هخامنش|محصولات|قیچی باغبانی و اره هرس آلتونا (اسپانیا)

قیچی لوله سبز آلتونا اتومات مدل 5042
ابزار تاسیسات( ابزار لوله کشی )،قیچی لوله سبز ،قیچی لوله سبز آلتونا اتومات مدل 5042
قیچی شمشادزن J460-56 آلتونا
قیچی باغبانی،شمشادزن،قیچی شمشادزنJ460
قیچی شاخه زن آلتونا(altuna) 0380